Kempisch Weidevarken

Het Kempisch Weidevarken wordt gehouden door Ben Buurs en Thea Moonen van Den Elshorst in Baarschot. Ben en Thea zijn veehouders met een missie: ze willen op natuurlijke wijze boeren. Hun dieren krijgen alle vrijheid, zodat ze natuurlijk en speels gedrag vertonen. 

Scharrelvlees

De weidevarkens (ook wel landvarkens genoemd) groeien op in de Brabantse natuur, waar ze in vrijheid kunnen rondscharrelen en in alle rust opgroeien. Als de biggen groot genoeg zijn en het weer het toelaat gaan ze vanuit de potstallen naar de weilanden en akkers. Buiten hebben de dieren schuilvoorzieningen zoals plaggenhutten. De varkens leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van het natuurgebied rondom den Elshorst. Het gewroet bevordert de bodemgesteldheid en biodiversiteit. Ze krijgen veel lichaamsbeweging en dat zorgt voor het echte ‘weidevlees’. Het vlees is van hoogstaande kwaliteit, u proeft het verschil.

Kempisch Weidevarken

  • Geboren, gemest: Baarschot
  • Boer: Ben en Thea van natuurboerderij Den Elshorst
  • Houderij: Vrije uitloop in het buitengebied voor natuurbehoud
  • Voeding: natuurlijke granen en (vrij van antibiotica)

AMBACHT · SMAAK · ZORG

Premiumselectie van meesterslager Van Roessel

Den Elshorst is een eigentijds, maar kleinschalig boerenbedrijf. Het Kempisch Weidevarken is dan ook  beperkt verkrijgbaar. Slagerij-Traiteur Van Roessel is één van de vaste samenwerkingspartners. We zijn er trots op het Kempisch Weidevarken te bieden in onze premiumselectie.

Meesterslager Dennis op bezoek bij boeren Ben Buurs en Thea Moonen

“Het Kempisch Weidevarken groeit op in de vrije natuur en dat is fantastisch om te zien. Als slager vind ik het dierenwelzijn ontzettend belangrijk. Het liefst zou je alle dieren zo laten opgroeien, maar dat is niet realistisch. Vandaar dat het Kempisch Weidevarken niet op grote schaal verkrijgbaar is. Ik ben er trots op dat het tot onze premiumselectie behoort.”

Dennis van Dun

Meesterslager